Rawatan Pesakit Luar dan Kecemasan

Perkhidmatan pesakit luar merujuk kepada perkhidmatan yang tidak memerlukan kemasukan pesakit ke wad. Pesakit dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah mendapat rawatan dan berunding dengan doktor pada hari yang sama dan perkhidmatan ini menerima pesakit yang terdiri daripada pesakit baru dan ulangan.

Perkhidmatan pesakit luar mengendalikan kes dan rawatan seperti berikut:

  1. Rawatan am

  2. Rawatan kecemasan

  3. Pemeriksaan kesihatan

  4. Perkhidmatan farmasi

Perkhidmatan pesakit luar Di Poliklinik Penawar telah memberi kemudahan kepada para pesakit untuk mendapat rawatan dengan mudah dan efisien

KAMI ADA BERITA BAIK ! POLIKLINIK PENAWAR AKAN BERI ANDA HARGA PROMOSI, JANGAN LEPASKAN PELUANG , SLOT TERHAD BAGI 30 ORANG PERTAMA SAHAJA. Klik button di bawah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rawatan Pesakit Luar