ISTIMEWA BUAT JEMAAH UMRAH & HAJI

Kesejahteraan fizikal juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan ibadat ini dapat ditunaikan dengan lancar dan selesa. Perhimpunan yang besar, suhu cuaca yang berlainan serta tekanan boleh menyebabkan para jemaah lebih terdedah kepada penyakit berjangkit.

Dapatkan perlindungan dengan vaksinasi:

Buat Temu Janji Untuk Suntikan Umrah dan Haji